Skip to main content

Urval av större täktansökningar

 • Amsberg, Borlänge kommun

 • Ekorrsele, Vindelns kommun
 • Piteå Kronpark, Markbygden Piteå kommun
 • Ljusberget, Östersunds kommun
 • Gia grustäkt, Hudiksvalls kommun
 • Brunflo krossberg och blockstenstäkter, Östersunds kommun
 • Kilafors, Bollnäs kommun
 • Månsbyn, Kalix kommun
 • Nolby, Sundsvalls kommun
 • Bensjö, Bräcke kommun
 • Risbrunn, Härjedalens kommun
 • Österede, Ragunda kommun
 • Årskogen, Nordanstigs kommun
 • Såå, Åre kommun
 • Sörforsa, Hudiksvalls kommun
 • SCA Skog AB:s bergtäkter i Jämtlands- och Västernorrlands län

 • Stentäkt i Offerdal Krokoms kommun enligt 11 kap. Miljöbalken

 • Alta, Oppdal och Otta i Norge

Ett urval av större projekt

 • Jämtkraft Destination 2011, dokumentation av ca 160 mil vädersäkrad el- och fiberkabel.
 • Ubyggnad av fritidsbebyggelse Härjedalens- och Åre kommuner, tillstånd för vattenuttag till snökanoner.
 • Hissmofors kraftverk, Krokoms kommun
 • Kraftvärmeverket i Östersunds kommun
 • Havsnäs Vindpark, Strömsunds kommun

Ett urval av större kunder

 • Attacus
 • Bydalens Fjällanläggningar
 • Dala stenindustri AB
 • NCC
 • Peab
 • HP Mark AB
 • Holmen
 • Indalsälvens vattenregleringsföretag
 • Jämtkraft AB
 • Krokoms kommun
 • Markentreprenader AB
 • Minera Skiffer AB

 • Persson Invest AB
 • Reaxcer AB
 • Råsjö Kross AB
 • SCA Skog AB
 • Skanska
 • Skistar
 • Stenger och Ibsen AB
 • Sveaskog AB
 • SWECO
 • Trångsvikens Bygg AB