Skip to main content

Om Mätteknik

Välkommen till Arne Eriksson Mätteknik AB. Ett företag etablerat år 2000 i Östersund. Vi upprättar bl.a. kompletta ansökningshandlingar för täkttillstånd enligt Miljöbalken, under åren har det blivit ca 400 ansökningar som gett täkttillstånd.

Våra tjänster

 • Täktansökningar

 • Mängdberäkning
 • Kartframställning
 • Projektering
 • Inmätning och utstakning
 • Kommunalteknisk mätning
 • Nybyggnadskartor
 • Situationsplaner
 • Kartunderlag för projektering
 • Mätning för tyngre anläggning, ex. vis kraftverk och dammar
 • Ekolodning
 • Dokumentation av de flesta underjordiska ledningar m m

Vi har moderna kartprogram och kan leverera till de flesta formaten. Vi försöker hålla så korta leveranstider på projekten som möjligt.