Hem Tjänster Utrustning Kunder Partners Kontakt

Om oss

Jag började 1976 som mätningsbiträde/mätningsledare på Östersunds kommun, byggnadskontoret, och jobbade med detta fram till 1978. Fick sedan anställning inom projekteringsavdelningen för gator och VA på samma kommun. Intressant och utvecklande arbete, vid mättillfällena använde vi en reduktionstachymeter där man skattade längd och höjd från en kraftig mätstång.

En av medarbetarna på avdelningen slutade och startade ett företag som sysslade med täktplaner över berg och grus samt var konsulterande inom torvbranschen. Jag började hos honom och arbetade där 1981-1988.

Vi hade kommit fram till en tid med en het byggkonjunktur och jag konsulterade mycket åt Krokoms kommun. Kommunen hade ett bostads-försörjningsprogram på ca 300 nya bostäder/år och 1988 fick jag anställning på mätningskontoret. På denna mycket trevliga arbetsplats där det var högt i tak arbetade jag fram till år 2000 när det egna företaget Arne Ericsson Mätteknik AB startades.

Företaget ger nu jobb till två man och vi har fullt upp!